Home | O Nas | Kontakt |  Uslugi | Programy

Home

O Nas

Services
All Rights Reserved (wwww.statconsultingzoo.com) Statystyka & Analiza Danych Copyright@2011-2012 J.Wrotniak Email: yvucic@hotmail.com
Programy Komputerowe

  • SAS Statystyczny Program 9.2 z SAS Institute. Wszelkie unowoczesnienia co do tego statystycznego programu moga byc znalezione na stronie internetowej www.sas.com
  • Minitab 16 Statystyczny Program z Minitab Inc. Wszelkie unowoczesnienia co do tego statystycznego programu moga byc znalezione na stronie internetowej www.minitab.com
  • SPSS Statystyczny Program 17.0 i SPSS Answer Tree 3.1. Wszelkie unowoczesnienia co do tego statystycznego programu moga byc znalezione na stronie internetowej www.spss.com
Nasza Firma uzywa Minitab Programu dla zastosowania nastepujacych statystycznych testów z ich odpowiednia teoria:
  • Basic Time Series Analysis stosowany na danych kolekcjonowanych w dlugim okresie, czyli lat
  • Linear i Multiple Regression Analysis, One-Way Anova jak równiez Two-Way Anova do danych kolekcjonowanych w krótkim czasie, nie lat jak poprzedni statystyczny test
  • Róznego rodzaju grafike danych taka jak: Histograms, Stem-and-leaf plots, Bar charts, Box plots, Scotter plots i Marginal plots
  • Nonparametric statistics odnoszace sie do statystycznych metod i procedur, nie majacych okreslonej dystrybucji danych
  • Statystyczne "Control Charts" mierzace ulepszenie zdrowotnych uslug w Organizacjach Zdrowotnych miedzy innymi Szpitalach, moga to byc dane z róznych operacji i tym podobnie

Nasza Firma uzywa SPSS Statystycznego Programu do analizowania danych na podstawie nastepujacych statystycznych technik:
  • SPSS Answer Tree 3.1 uzywany do klasyfikacji marketingowych danych, jak równiez segmentacji tych danych z odpowiednimi czteroma algorytmami: CHAID, Exhaustive CHAID, C&RT QUEST


Tel: +(48)846273975  Kom: +(48)608 187628  E-mail: office@statconsultingzoo.com